Barmo

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) bola založená v roku 1993. Hlavným predmetom činnosti je správa bytového fondu a prevádzkovanie 5 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 700 lôžok.

Postupnou rekonštrukciou jednotlivých ubytovacích zariadení sa vytvorili podmienky pre uspokojenie širšej nenáročnej klientely nielen z radov zamestnancov rezortu ministerstva obrany ale i civilných občanov.