Informácie o verejnom obstarávaní – prieskum trhu

2.9.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rekonštrukciu strešného plášťa na bytovom dome v Martine, ulica A. Stodolu č. 9863/14, 16, 18 – SAVEST, s.r.o., Daxnerova 2669/15, 010 01 Žilina.

7.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na čistenie kanalizácie DN 150, DN 200 Armádna ul. Trenčín – Alexander Vereš – KANAL SERVIS, Novozámocká   349/85, 951 12 Ivanka pri Nitre.

9.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rekonštrukciu administratívnych priestorov na ubytovni Pri Šajbách 12, Bratislava – Radoslav Čajkovič, Pezinská 134, 902 01  Vinosady.

9.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu 3 balkónov (2x malý balkón, 1x veľký balkón) na Armádnej ulici v Trenčíne a realizácia prestrešenia 2 menších balkónov (2x strieška lexan)- COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava.

29.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rekonštrukciu elektrickej prípojky NN pre objekt ubytovne Bratislava, Pri Šajbách 12- COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava.

29.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rekonštrukciu bleskozvodu na objekte ubytovne Žilina, Závodská cesta 9- Ján Antoš – AnSys, Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina.

29.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výstavbu a naprogramovanie mini realitného portálu- SCHOEN & KINETIC, s. r. o., Ľudovíta Fullu 20, 841 05 Bratislava.

29.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rekonštrukciu bleskozvodu na objekte ubytovne Bratislava, Pri Šajbách 12- COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava.

29.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na oplotenie areálu ubytovne Bratislava, Pri Šajbách 12- Pewas Slovakia s. r. o., Parizánska 31, 811 03  Bratislava.

29.10.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rekonštrukciu osvetlenia areálu ubytovne Bratislava, Pri Šajbách 12- Ján Antoš – AnSys, Mynčolská 1782/1, 010 08  Žilina.

29.10.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na odstránenie problému zaplavovania priestorov I. podzemného podlažia ubytovne Bratislava, Pri Šajbách 12- COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava.

4.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výmenu 153 kusov vodomerov TÚV a SV v bytovom dome Ľ. Štúra 5150/58, 60, 62, 64 Zvolen- Ivan Rerich K+V MONT, ul. T. Vansovej 1541/10, Zvolen.

20.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na odbornú prehliadku tlakových nádob výmenníkovej stanice – primárne výmenníky, zásobníky TÚV, expanzné nádoby na ubytovni Hviezda, Kukučínova 38, Bratislava – UNIVIS, s.r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04  Bratislava.

29.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vypracovanie znaleckého posudku za účelom prevodu ubytovne Závodská cesta 9, Žilina – Ing. Pavol Satina, Kupeckého 97 , 902 01 Pezinok.

29.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výmenu dverí a zárubní na objekte ubytovne  Pri Šajbách 12, Bratislava- Radoslav Čajkovič, Pezinská 134 , 902 01 Vinosady.

29.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výmenu podlahovej krytiny PVC v priestoroch skladov na objekte ubytovne Inovecká 7, Trenčín- Ivan Ranko,Realizácia stavieb, Hanzlíkovská 45, 911 05 Trenčín.

29.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výmenu stúpacích vedení – voda, plyn, kanalizácia v bytovom dome súp. č. 1573 na Štúrovej ul. č. 17, 18, 19 v Stupave- COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava.

29.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravau strechy – izolácie v bytovom dome súp. č. 410 v Dojči- ZVARMATOM, spol. s r. o., Kollárova 375/117, 901 01 Malacky.

5.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na montáž čerpadla a odčerpanie PSOV na Armádnej ulici v Trenčíne- EXIMM, s. r. o.,  Jána Halašu 22 , 911 08 Trenčín.

10.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výmena PVC krytiny v objekte ubytovne Pri Šajbách 12 , Bratislva- Radoslav Čajkovič,  Pezinská 134 , 902 01 Vinosady.

13.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu v objekte ubytovne Hviezda, Kukučínova 38 Bratislva- V&V GEO s.r.o., Gruzínska 25, 821 05 Bratislava.

7.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na maliarske práce a opravu vnútorných omietok ubytovne BARMO Pri Šajbách 12, Bratislava- MONDISS, s.r.o., Koceľova 15, 821 08  Bratislava.

10.1.2014 Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie dodávky hygienických a čistiacich prostriedkov vrátane dopravy pre potreby ubytovní BARMO – REMPO trading, spol. s r.o., Stará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na kontrolu hasiacich pristrojov, hydrantov a opravy zistených nedostatkov – Hastex spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie „Hotelový rezervačný systém“ BARMO – SMART Management, s.r.o., Cintorínska 985/17, 911 01 Trenčín.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie služieb prania pre potreby ubytovní BARMO – PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05  Banská Bystrica.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie právnych služieb pre potreby BARMO – JUDr. Lívia Krnčoková, 25 Augusta, 811 08  Bratislava.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na odstránenie nevyhovujúceho stavu elektrických rozvodov v objekte ubytovne Martin, Hrdinov SNP 3 –BERGAS SK, s.r.o., Terchová 630, 013 06 Terchová.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie služieb na výkon verejného obstarávania pre potreby BARMO – OK ZONE, s.r.o., Medená 5, 811 02  Bratislava.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie presunu a sťahovania nábytku podľa potrieb BARMO, v rámci a medzi prevádzkami BARMO – PLUSIM, spol. s r.o., Staré grunty 36, 841 04  Bratislava.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na činnosť technika požiarnej ochrany a činnosť technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Hastex spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie odborných prehliadok, odborných skúšok, pravidelného servisu a z toho vyplývajúca pravidelná údžba výťahov – Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava.

10.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na rekonštrukciu bleskozvodu v objekte ubytovne Martin, Hrdinov SNP 3 –BERGAS SK, s.r.o., Terchová 630, 013 06 Terchová.

31.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vymaľovanie spoločných priestorov bytového domu v správe BARMO Nitra , Južná 17 – Róbert Bittner, Nádražná 63 , Šenkvice 900 81.

31.1.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie nepretržitého držania pohotovosti pre výkon havarijnej služby a drobných opráv a údržby  pre potreby správy domového a bytového fondu  BARMO – COFELY a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11  Bratislava.

19.2.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vymaľovanie spoločných priestorov bytového domu v správe BARMO Nitra , Južná 19 – Radoslav Čajkovič, Pezinská 134, 902 01  Vinosady.

3.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie objektov BARMO podľa potreby na rok 2014 a 2015 – ASANARATES s.r.o, Park Angelinum 4, 040 01 Košice.

3.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vymaľovanie spoločných priestorov bytového domu v správe BARMO Nitra , Južná 13 – Róbert Bittner, Nádražná 63 , Šenkvice 900 81.

10.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na poistenie nehnuteľností v správe BARMO  – Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 815 74, Bratislava.

12.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vymaľovanie spoločných priestorov bytového domu v správe BARMO Nitra , Južná 15 – Luboš Bohúň, Zámocká 23, 902 01 Pezinok.

13.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na nájom reprografických zariadení pre poetreby ubytvoní v správe BARMO – TOP SERVIS IT a.s., Pred poľom 786, 911 01 Trenčín.

18.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu spoločenskej a kuchynskej časti I. nadzemného podlažia ubytovne Pri Šajbách 12, Bratislava – IKARCH, s.r.o., Vysokoškolákov 1759/5, 010 01 Žilina.

18.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na prípravu projektovej dokumentácie na odstránenie nevyhovujúceho stavu hlavných elektrických rozvodov v objekte ubytovne, Pri Šajbách 12, Bratislava – UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicová 14, 831 01 Bratislava.