Objednávky a faktúry

Objednávky a faktúry sú zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Objednávky za aktuálny rok

Objednávky za minulé roky

Faktúry

Verejné obstarávanie

ArchivParagrafParagrafParagraf