Odpredaj bytov

Na základ informačnej správy č. SEFIM-22-74/2010 z 28.10.2010 povolil minister obrany od 4.11.2010 pokračovanie odpredaja bytov.

Dokumenty

* Dotazník a čestné prehlásenie vytlačte na 1 list