Pracovné príležitosti

BARMO hľadá zamestnancov na nasledovné pracovné pozície:Žiadosť spolu so životopisom zasielajte  na emailovú adresu: barmo@barmo.sk alebo sekretariat@barmo.sk