Služobné byty

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov správu a údržbu služobných bytov lokalizovaných po celom území SR. Služobné byty slúžia pre potreby rezortu MO SR.

Od roku 2005 sa s niekoľkými prerušeniami odpredávajú do osobného vlastníctva nájomcom na základe Informačnej správy pre ministra obrany SR č. SEĽUZ/K-24/8-1/2003..