Korešpondenčná adresa:
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava
 

Fakturačná adresa:
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava

IČO: 34 000 666
DIČ: 2021 3523 88
IČ DPH: SK 2021 3523 88
 

Kontakty:

sekretariát riaditeľa: 02/45529855, 0903 904 611
email: sekretariat@barmo.sk

 

Oddelenie legislatívy – 032/7480720
Ekonomické oddelenie – 0903 904 612
Oddelenie prevádzky ubytovní – 032/7480788
Oddelenie stavebných a technických  činnosti a DaBF – 0903 204 018
Technik správy domového a bytového fondu – 0903 204 026

recepcia:
Inovecká 7, Trenčín- 032/7480710, 0903 770 829
Pri Šajbách 12, Bratislava - 02/44882360, 0903 827 906
Závodská cesta 9, Žilina - 041/7633006, 0903 779 428
Ul. Hrdinov SNP 3, Martin - 043/4221524, 0903 779 496

Centrálna evidencia majetku Od 1.1.2017 nájdete verejne dostupnú evidenciu nehnuteľného majetku BARMO na webovej stránke www.majetokstatu.sk

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti: protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk
tel.: 0960/960 960, fax: 0960/312 615
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii