Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany (BARMO) bola založená v roku 1993. Hlavným predmetom činnosti je správa bytového fondu a prevádzkovanie 4 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 367 lôžok.

Postupnou rekonštrukciou jednotlivých ubytovacích zariadení sa vytvorili podmienky pre uspokojenie širšej nenáročnej klientely nielen z radov zamestnancov rezortu ministerstva obrany ale i civilných občanov.

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii