Prenájom nebytového priestoru Ľ. Štúra 64, Zvolen, Zvolen

Prenájom nebytového priestoru Ľ. Štúra 60, Zvolen, Zvolen

Prenájom nebytového priestoru Cesta mládeže 40, Malacky, Malacky

Prenájom nebytového priestoru Cesta mládeže 36, Malacky, Malacky

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii