Oznamy a informácie

ELEKTROMOBILITOU K ZELENŠEJ PLANÉTE

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany postupne prijíma viaceré opatrenia smerujúce k čistejšiemu a zelenšiemu životnému prostrediu. Od štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR si naša organizácia v súčasnej dobe prenajíma dva elektromobily, a to ŠKODA ENYAQ a PEUGEOT e-208, pričom v máji 2022 pribudne do vozového parku BARMO aj tretí elektromobil NISSAN LEAF.

BARMO sa tak snaží o znižovanie uhlíkovej stopy a zároveň aj optimalizáciu prevádzkových nákladov organizácie. Oba súčasné elektromobily slúžia výlučne pre služobné účely BARMO, preto nesú logo príspevkovej organizácie, aby sme aj týmto spôsobom podporili pozitívne vnímanie organizácie v spoločnosti. Z hľadiska ekotrendu, ale aj potreby neznečisťovania planéty, BARMO dokončila projekt nabíjacej stanice pre nabíjanie súčasne dvoch elektromobilov umiestnenej pri jej ubytovacom zariadení Pri Šajbách 12 v Bratislave. V blízkej budúcnosti plánuje BARMO vybudovať obdobné nabíjacie stanice pre vozidlá s elektrickým pohonom aj pri svojich ďalších ubytovacích zariadeniach v Trenčíne, Žiline a Martine.

BARMO plánuje v zelených projektoch pokračovať aj formou implementácie  fotovoltaických systémov.

Zároveň by sme chceli poďakovať štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky SR a Ministerstvu obrany SR za spoluprácu a možnosť realizovať tieto projekty, a prispieť tak k zelenšiemu životnému prostrediu.

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii