Oznamy a informácie

Nový cenník ubytovania

Vážení hostia,

z dôvodu zvyšovania vstupných nákladov a zvyšovania štandardu ubytovania Vám oznamujeme, že od 1.1.2022 sú nové ceny za ubytovanie.

K uvedeným cenám sa účtuje daň za ubytovanie na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Naše služby

Ubytovanie

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem správy bytového fondu aj ubytovanie v 4 ubytovacích zariadeniach.

Viac informácii

Služobné byty

Správa a údržba služobných bytov lokalizovaných po celom území SR bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany.

Viac informácii

Predaj a prenájom

Predaj prebytočného majetku štátu v správe BARMO a prenájom dočasne prebytočného a prebytočného majetku štátu v správe BARMO.

Viac informácii

Správa bytov

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zabezpečuje správu a údržbu služobných bytov vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa v správe BARMO a lokalizovaných po celom území SR

Viac informácii